Veel gestelde vragen

Kijk hier eens bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er toch niet bij? Neem dan contact op via de contact pagina.

Op zoek naar nieuwe inzichten in uw leven als senior ?

Betekenisvol Leven voor u als senior.

Antwoord op uw vraag

Onderstaande vragen geven wellicht het eerste antwoord. Ook kunt u een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen.

Seniorencoaching kan ingezet worden bij (levens)vragen en/of problemen die senioren kunnen ervaren in het proces van ouder worden.

Het betreft vaak vragen rondom sociaal-emotionele thema’s zoals eenzaamheid, verdriet door ziekte en/of verlies van dierbaren; mentale en/of fysieke ongemakken en zingeving.

De seniorencoach begeleidt, ondersteunt en zoekt samen met u naar mogelijkheden om uw persoonlijke kracht (op)nieuw in te zetten, op uw eigen manier en vanuit uw eigen waarden.

Dit alles met als doel meer vitaliteit en veerkracht te verkrijgen om een betekenisvolle invulling te geven aan uw leven en dat van uw naasten.

U leert zo ook uw persoonlijk welbevinden en uw mentale welzijn te vergroten. U kunt eigen regie houden of opnieuw verkrijgen om eigen keuzes en behoeften in te vullen.

Dit alles draagt bij aan meer geluk in uw leven.

Nog vragen of gewoon maar starten met een gratis gesprek?

Het mooie van online coaching is dat u kunt werken aan uw hulpvraag op uw eigen tijd en in uw eigen tempo. Bovendien bent u in uw eigen, veilige en vertrouwde omgeving.

Ook is er geen tijdverlies en zijn er geen kosten met betrekking tot heen en weer reizen.

De manieren van online coachen kunnen verschillend zijn in de uitvoering ervan. Eerder werd veelal gewerkt met het delen van informatie en gesprekken via email contact en daar is nu ook het live internet contact aan toegevoegd.

Bij online coachen via email kan u door het schrijven, makkelijker gedachten en emoties ordenen, overdenken en terug lezen. U komt  tot betere inzichten en reflectie. Ook de reactie van de coach kan gelezen en herlezen worden.

Bij online coachen met videobellen kan er direct contact zijn met de coach net als bij een fysieke afspraak. De frequentie van gesprekken kunnen meer zijn dan bij face to face gesprekken. Het traject loopt dan sneller omdat er al direct kleine stapjes kunnen worden gemaakt.

Nog een pluspunt bij online coaching is dat er makkelijk achtergrondinformatie zoals links van websites en vragenlijsten kunnen worden doorgestuurd ter verduidelijking.

Na het invullen van de contactpagina op deze site wordt u gebeld. Gevraagd zal worden of u online of offline (face to face) het coachtraject wilt inzetten.

LET OP : FACE TO FACE GESPREKKEN KUNNEN ALLEEN PLAATSVINDEN RONDOM DE GEMEENTE WEERT (LIMBURG) .

Het eerste kennismakingsgesprek is volledig vrijblijvend en kosteloos. In het gesprek kunt u zelf inschatten en bepalen of de Seniorencoach Online bij u past. Indien dit zo is kunnen we bij een wederzijdse klik meteen overgaan tot de intake. Dan is ook de intake gratis.

Tijdens deze intake bespreken we uw hulpvraag en wat u wilt bereiken binnen het traject. Afhankelijk hiervan wordt een inschatting gemaakt van het benodigde aantal gesprekken. De gesprekken worden om de twee à drie weken ingepland en duren gemiddeld een uur.

Na het eerste kennismakingsgesprek begint het traject pas echt. 

In de gesprekken vindt u een luisterend oor. U kunt delen welke zorgen er zijn of u kunt ontdekken waar belemmeringen zijn in uw welbevinden door o.a. het inzetten van een handige tool van het Institute for Positive Health (Positieve Gezondheid). 

U ziet dan zelf op welke gebieden in uw leven er mogelijk knelpunten zijn. Ook wordt zo meer duidelijk welke problematiek u kunt en wilt bespreken. In de vervolggesprekken wordt dus de hulpvraag verder besproken door verdiepende vragen , het inzetten van begeleidingsinstrumenten en mogelijk (huiswerk)opdrachten. 

Aan het einde van het traject vindt er een eindgesprek plaats en een evaluatie. Hierin komen mogelijk vervolgacties voor u zelf aan bod en gaat u zien hoe u het geleerde kunt vasthouden. 

Hoe gaan we samen 'aan de slag'.

Misschien heeft u ‘koudwatervrees’. Dit is heel goed te begrijpen.

Soms is een luisterend oor het enige wat je hart nodig heeft

De begeleiding en coaching start vanuit het gedachtegoed van het Institute for Positive Health,  Positieve Gezondheid, opgericht door Dr.Machteld Huber. In Positieve Gezondheid wordt niet alle aandacht gericht op ziekte maar staat een ‘Betekenisvol Leven’ centraal.

Er wordt gekeken naar wat wel kan en mogelijk is. En u ontdekt hoe u om kunt gaan met veranderingen in uw fysieke en mentale gezondheid. We gaan een spinnenweb model invullen wat veel inzichten geeft.

Bij de gesprekken wordt gebruik gemaakt van verschillende begeleidingsinstrumenten. Er wordt besproken welke het beste voor u inzetbaar zijn. Het ingevulde spinnenweb model Positieve Gezondheid , zal de hulpvraag verduidelijken!

Afhankelijk van uw hulpvraag wordt bij de intake een inschatting gemaakt van het aantal gesprekken. In de loop van het traject kan dit worden bijgesteld. Ook is het mogelijk tussentijds een pauze in te lassen om de geleerde inzichten en oplossingen te gaan inpassen in uw leven.

Positieve gezondheid Spinnenweb

Zet bovenstaand spinnenweb model u aan het denken? Blijf niet alleen denken, maar ga op ontdekkingsreis. 

Veel Nederlandse 65-plussers redden het om lang zelfstandig in hun eigen buurt en eigen huis te blijven wonen met uiteenlopende vormen van zorg en ondersteuning. Bron: CBS

Gratis Checklist Eenzaamheid

Checklist eenzaamheid en de beste tips om het tegen te gaan. Gratis Download.